Translate

Wednesday, 15 May 2013

APAKAH ITU WAWASAN 2020 ......?


Usaha Untuk Mencapai Wawasan 2020
Keunikan dalam kemerdekaan Malaysia adalah Malaysia merupakan
sebuah negara yang mempunyai rakyat pelbagai kaum, agama, etnik,
kebudayaan serta mengamalkan cara hidup yang berbeza. Oleh itu
perpaduan negara adalah merupakan matlamat penting dalam setiap dasar
yang dilaksanakan oleh kerajaan sama ada dalam bidang ekonomi, sosial
dan politik supaya tidak berlakunya sebarang isu pilih kasih atau menyentuh
isu sensitif mana-mana kaum atau dalam erti kata lain tidak berlakunya isu
berat sebelah. Sekiranya ada sebarang kelemahan atau ketiadaan sentimen
perpaduan, maka negara akan terdedah kepada pelbagai ancaman dan
kelemahan. Negara akan senang dimanipulasi atau disabotaj oleh mana
mana negara asing.
Dasar Wawasan 2020 telah diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir
Mohamad pada 28 Februari 1991, sewaktu persidangan Majlis Perdagangan
Malaysia di mana beliau telah membentangkan satu kertas kerja yang
bertajuk ‘Malaysia-The Way Forward’. Apakah maksud sebenar wawasan dan
bagaimana wawasan dapat membantu dalam pembangunan Malaysia?
Wawasan merupakan satu panduan yang menetapkan satu sasaran negara
yang harus dicapai dalam suatu tempoh masa tertentu. Wawasan yang baik
dan adil akan meliputi pelbagai aspek berkaitan dengan pembangunan
negara dalam hubungan dengan perkembangan ekonomi dunia secara
keseluruhannya serta seharusnya jelas dan diterima umum untuk memastikan
negara sentiasa maju ke hadapan. Arah tujuan, matlamat, strategi,
jangkamasa dan pencapaian sesebuah negara akan berlandaskan wawasan
yang telah ditetapkan. Negara tanpa wawasan adalah bagaikan kapal laut
yang dibawa belayar tanpa sebarang petunjuk, peta atau kompas – hanya
menunggu masa untuk sesat atau karam.
Matlamat Wawasan 2020 ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai
sebuah negara yang benar-benar maju dari segi ekonomi, politik, sosial,
kerohanian dan kebudayaan menjelang tahun 2020. Ini bermaksud bahawa
untuk membina langkah bagi mencapai Wawasan 2020 dan menjadikan
Malaysia sebagai Negara Maju, seseorang itu harus tahu dan melengkapi diri
dengan pengetahuan mengenai sembilan cabaran Wawasan 2020.
Demi mencapai Wawasan 2020, kerajaan telah melaksanakan
pelbagai langkah untuk memastikan wawasan tersebut dapat dicapai. Ini 

No comments:

Post a Comment